Khaled Hamam og Jalil Hussaine er nu i job hos rengøringsfirmaet TekniClean.

Der er jobmulighe­der for flygtninge i Dan­mark. Det er 27-årige Jalil Hussaine fra Afghanistan og 28-årige Khaled Hamam fra Syrien beviset på.

14. juni var de to unge mænd sammen med 10 an­dre flygtninge på virksom­hedsbesøg hos rengørings­firmaet TekniClean, og be­søget endte et par timer se­nere med, at de to søgte job på virksomheden, og i dag er de begge ansat på norma­le vilkår uden tilskud.

Sådan indleder journalist på Vejle Amts Folkeblad, Søren Rahbek, historien om Khaled og Jalil, der i snart en måned har arbejdet i TekniClean.

Download artiklen i pdf-format

Vejleamtsfolkeblad - Virksomhedsbesøg gav arbejde til to flygtningeArtiklen er købt og bragt med tilladelse af Vejle Amts Folkeblad.